Εκκλησία Τιμίου Προδρόμου στον Ασκά

Στα νοτιοανατολικά του Ασκά σε απόσταση 100 μέτρων από τα τελευταία σπίτια, είναι κτισμένη η εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου. Πρόκειται για τον κύριο ναό του χωριού και είναι αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Έχει μια μεγάλη αυλή μέρος της οποίας, ως πριν 25 χρόνια χρησιμοποιείτο και για νεκροταφείο.

Πρόκειται για μια εκκλησιά που ακολουθεί τον ρυθμό τρίκλιτης Βασιλικής. Σύμφωνα με τους μελετητές, το ένα μέρος της χρονολογείται ως κτίσμα του 15ου αιώνα και το άλλο της μέρος ως κτίσμα του 16ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο κτίσματα διαφαίνεται μια σχισμή.

Στο εσωτερικό του ναού θα δει κανείς αξιόλογες και σε καλή κατάσταση τοιχογραφίες, που βρίσκονται στο Ιερό και στο τέμπλο του ναού. Οι τοιχογραφίες αυτές, είναι έργο του Αξέντη και χρονολογούνται το 1510. Οι υπόλοιπες τοιχογραφίες είναι έργο του Λουκά Τοχνίτη και χρονολογούνται το 1600. Πρόσφατα έγινε καθαρισμός και συντήρηση των τοιχογραφιών και το κόστος καλύφθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Ίδρυμα Λεβέντη.

Το 1998 κατεδαφίστηκε η Αγία Πρόθεση, η οποία είχε κτιστεί αργότερα, για πρακτικούς λόγους. Η πρώτη Αγία Πρόθεση αποκαλύφθηκε σε κούφωμα του τοίχου με ζωγραφισμένη την «Άκραν Ταπείνωση», πολύ καλά διατηρημένη και μέρος άλλων τοιχογραφιών. Έτσι αποκαλύπτεται μια πιο ξεκάθαρη όψη του πρώτου παλαιού κτίσματος.

Η εκκλησία χωρίζεται σε τρία κλίτη από δύο σειρές αψίδες. Η κάθε σειρά έχει πέντε αψίδες. Η αρχή και το τέλος της κάθε σειράς στηρίζονται πάνω στους τοίχους. Ενδιάμεσα στηρίζονται πάνω σε τρεις κίονες με κιονόκρανα από σκαλιστή πέτρα. Η τελευταία βάση των αψίδων, στα δυτικά, είναι τετραγωνισμένο κτίσμα. Εκεί σταματούν και οι τοιχογραφίες. Οι τέσσερις αψίδες και οι τρεις κολόνες από το Ιερό είναι πλήρως καλυμμένες με τοιχογραφίες.

Πηγή: http://www.askas.org