Η Θεία Ευχαριστία ως Θεία Κοινωνία

Δεν είναι τυχαίο ότι η Εκκλησία έχει δώσει στην Ευχαριστία την ονομασία «Κοινωνία», διότι  στην Ευχαριστία βρίσκουμε όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας: ο Θεός κοινωνεί τον εαυτό του  σε μας, εμείς, εισερχόμαστε σε κοινωνία μαζί του, οι μετέχοντες στο μυστήριο εισέρχονται  σε κοινωνία μεταξύ τους και η κτίση ως σύνολο εισέρχεται μέσω του ανθρώπου σε κοινωνία με τον Θεό.

Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας)