Γιορτή 19/1:Ποιος γιορτάζει

Γιορτή σήμερα 19/1: Ποιος γιορτάζει – Εορτολόγιο 19 Ιανουαρίου Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός

Ο Άγιος Μάρκος καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη. Οι ευλαβείς γονείς του ήταν, από αρχοντική και ευγενική γενιά, Γεώργιος, Διάκονος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και η μητέρα του Μαρία.

Ο Άγιος Μάρκος διεκρίνετο από την ευρυμάθεια και την αγιότητα του βίου του.

Σε ηλικία 25 ετών έγινε μοναχός στην Μονή Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων, και μετά χειροτονήθε ιερέας.

Ο Μάρκος ο Ευγενικός (1393-1445), υπήρξε Μητροπολίτης Εφέσου.

Θεωρείται ο κύριος παράγοντας της αποτυχίας της ένωσης της Δυτικής και της Ανατολικής Εκκλησίας στη σύνοδο της Φλωρεντίας, όπου ήταν ο μόνος που αρνήθηκε να υπογράψει.

Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος των ανθενωτικών, προτείνοντας ακραίες λύσεις γιά την αποφυγή της ένωσης των δύο εκκλησιών.

Για το λόγο αυτό εκδιώχτηκε από την αυτοκρατορική αυλή, που επεδίωκε μια συμβιβαστική λύση του ζητήματος για την αντιμετώπιση του οθωμανικού κινδύνου.

Μετά τον θάνατο του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και την αναρρίχηση στο Πατριαρχικό θρόνο του ανθενωτικού Πατριάρχη Γεννάδιου Σχολάριου ο οποίος υπήρξε μαθητής του, ανακηρύχθηκε σε Άγιο.