Ποιός ήταν ο ιδρυτής της Αλεξανδρινής Εκκλησίας

Η Αλεξάνδρεια θεωρείται ως η μητέρα του Χριστιανισμού σαν Θρησκεία, είναι η αρχή και η βάση του. Σημαντικότατα Θρησκευτικά μνημεία βρίσκονται εκεί λόγο του Ευαγγελιστή Μάρκου.

Ο Ευαγγελιστής Μάρκος (20 68 μ.Χ.) ήταν μαθητής του Αποστόλου Παύλου και του Πέτρου.

Θεωρείται ο συγγραφέας του Κατά Μάρκον Ευαγγελίου, το οποίο περιλαμβάνεται στην Αγία Γραφής.

Το αρχικό του όνομα του ήταν Ιωάννης. Το Ρωμαϊκό όνομα Μάρκος, του δόθηκε αργότερα. Ήταν γιος της Μαρίας, μιας Χριστιανής από την Ιερουσαλήμ, στης οποίας το σπίτι συναθροίζονταν Χριστιανοί για να προσευχηθούν. Ο Πέτρος, τον αποκαλούσε γιο του, κάτι που δείχνει τη σχέση που είχαν μεταξύ τους.

Ο Μάρκος συνόδεψε τον Παύλο και τον Βαρνάβα στην αρχή του πρώτου τους ιεραποστολικού ταξιδιού, μέχρι την Πέργη της Παμφυλίας απ’ όπου επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ.

Ο Μάρκος αργότερα κατέληξε στην Αίγυπτο, όπου ανέπτυξε ιεραποστολική δραστηριότητα, ιδρύοντας την εκκλησία της Αλεξάνδρειας, την οποία ποίμανε από το 43 μέχρι το 68 μ.Χ.. Είχε μαρτυρικό θάνατο όταν τη Κυριακή του Πάσχα του 68 μ.Χ. ενώ βρισκόταν στην εκκλησία της συνοικίας του Βουκόλου, όχλος από ειδωλολάτρες ήρθε και τον έσυρε στους δρόμους όπου και τον σκότωσε. Το λείψανό του φυλασσόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα της εκκλησίας στον Βουκόλου της Αλεξάνδρειας μέχρι το 828μ.Χ, οπότε μεταφέρθηκε από δύο εμπόρους στη Βενετία και έκτοτε φυλάσσεται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου.

Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη εκκλησία στις 25 Απριλίου. Θεωρείται επίσης Άγιος από άλλες Θρησκείες εκτός απο την Ορθόδοξη Θρησκεία.