π Ανδρέας Κονάνος: Λέμε πολλά για τον άλλο, ενώ ξέρουμε τόσο λίγα.

Ένα πολύ ωραίο μήνυμα απο τον Πάτερ Ανδρέα Κονάνο.