Πως νηστεύουμε τις επόμενες ημέρες έως την Πρωτοχρονιά

Μετά τα Χριστούγεννα και μέχρι τις 4 Ιανουαρίου έχουμε κατάλυση νηστείας συμπεριλαμβανομένων της Τετάρτης και της Παρασκευής.
Η κατάλυση είναι «εις πάντα», δηλαδή επιτρέπονται όλες οι τροφές.